Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Datasikkerhed

Datasikkerhed og fortrolighed omkring dine vævs- og blodprøver prioriteres meget højt. Datatilsynet har godkendt opbevaring og registrering af vævs- og blodprøver i Dansk CancerBiobank. Alle personer med adgang til Dansk CancerBiobank er autoriserede og er underlagt tavshedspligt på samme niveau som øvrigt sundhedspersonale.

Alle vævs- og blodprøver i Dansk CancerBiobank opbevares anonymiseret. Det vil efter tilladelse være muligt at spore prøverne tilbage til den person, der har afgivet prøverne for at sammenholde de målinger, der er foretaget i et aktuelt projekt, med samme persons sygdomsudvikling.

Tilsammen sikrer dette system, at prøverne i Dansk CancerBiobank og personlige oplysninger kun anvendes til diagnostik og til projekter godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet.

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)