Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Din indsats er vigtig

Din vævsprøve og dine blodprøver er nogle af de mest betydningsfulde gaver, du kan give til fremtidens mennesker.

De gemmer nemlig på den biologiske information om din kræftsygdom. Når forskerne lærer at forstå og bruge den information, vil fremtidens muligheder for at forebygge og behandle kræftsygdomme blive meget bedre end de er i dag.

Hver eneste patient er vigtig: For hver patient, der deltager i dag, jo sikrere og jo mere detaljeret bliver fremtidens viden om kræftsygdomme.

Dansk CancerBiobank vil forvalte din gave med omhu. Vi vil sikre, at kvaliteten er høj, således at vævsprøverne og blodprøverne kan bruges i selv teknisk meget krævende undersøgelser. Sammen med de omfattende danske sundhedsregistre vil vævsprøverne og blodprøverne give forskerne meget slagkraftige værktøjer til at få bedre indsigt i kræftsygdommene.

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)