Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

For fagfolk

Dansk CancerBiobank er et meget ambitiøst nationalt tiltag, hvis formål primært er at forbedre diagnostik og behandling af cancersygdommene og at løfte dansk translationel cancerforskning til højeste internationale niveau. Forudsætningerne for dette er særligt gunstige i Danmark pga. befolkningens positive indstilling til kræftforskning og de omfattende nationale registre såsom Det Centrale Personregister (CPR), Landspatientregisteret, Cancerregisteret, Landsregister for Patologi og de Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG).

Initialt indsamles blodprøver og vævsprøver i forbindelse med den primære kræftdiagnose. Målet er at Dansk CancerBiobank skal indeholde biologisk materiale fra alle danske kræftpatienter – og vel at mærke biologisk materiale indsamlet, håndteret og opbevaret specielt med henblik på den fremtidige kræftforskning. Dansk CancerBiobank tilstræber at indeholder biologiske materialer, som afspejler patienternes fulde sygdomsforløb.

Baggrund

Dansk CancerBiobank er i dag forankret i Danske Regioner og er et murstensløst samarbejde mellem de blodprøvehåndterende afdelinger og patologiafdelingerne på Aalborg Universitetshospital, Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet og Aarhus Universitetshospital. Biobankens engelske navn er Danish Cancer Biobank.

Indsamling, registrering, opbevaring og udlevering af data og biologisk materiale udføres i henhold til de love og bekendtgørelser, der er fastsat for udøvelse af lægelig virksomhed, herunder Lægeloven, Sundhedsloven, herunder regler om patienters retsstilling, Lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsnet og regler for brug af sundhedsregistre.

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)