Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Anvendelse af materialer i Dansk Cancer Biobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank
Håndteringsomkostninger

Retningslinier for anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank er vedtaget af den nationale styregruppe. På de enkelte centre/hospitaler kan der desuden være lokale retningslinier for udlevering og anvendelse, som skal følges.

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)