Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Kontrakter

Når der indgås aftaler med en klinisk afdeling, en forskergruppe eller en DMCG om indsamling af materiale via Dansk Cancerbiobank, udfyldes en af DCB's kontraktskabeloner. De ansvarlige parter skriver under på den indgåede aftale med kopi til Regionernes Landsdækkende Biobanksekretariat på Patologiafdelingen, Herlev Hospital.

Væv samarbejdsaftale klinisk afdeling

Blod samarbejdsaftale klinisk afdeling

Samarbejdsaftale DMCG

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)