Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Hvad bruges prøverne til

Hvis det bliver nødvendigt for din behandling på et senere tidspunkt vil prøverne kunne bruges til udvidet diagnostik af din sygdom. Det vil altid gå forud for ren videnskabelig anvendelse af prøverne.

Derudover kan prøverne anvendes til videnskabelige projekter godkendt af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet. Eksempler på sådanne projekter er: Kortlægning af genetiske variationer i kræftvævet med henblik på optimering af behandling; kortlægning af risikofaktorer for udvikling af kræft; eller udvikling af nye metoder til mere præcis diagnostik og behandling.

Den teknologiske udvikling går hurtigt, så fremtidige projekter kan anvende nu ukendte teknikker – alle med fokus på forbedret diagnostik og behandling af kræftsygdomme.

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)