Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Hvad du får ud af det

Brug af prøver til din egen diagnostik og behandling vil altid gå forud for anden anvendelse af prøverne. Det kan blive aktuelt, hvis du skulle få tilbagefald af din kræftsygdom. Hvis der opbevares væv og blod i Dansk CancerBiobank, vil disse prøver kunne anvendes til at målrette din egen diagnostik og behandling. Det kan også blive aktuelt, hvis der udvikles nye undersøgelses- og behandlingsmetoder, der kan få betydning for dig.

Dine blod- og vævsprøver gemt i Dansk CancerBiobank kan desuden bidrage til forskning indenfor både forebyggelse og behandling af kræftsygdomme til gavn for fremtidens patienter.

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)