Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Om os

Dansk CancerBiobank er et murstensløst nationalt samarbejde mellem afdelinger, der håndterer blod- og vævsprøver fra kræftpatienter. Vi, der arbejder i Dansk CancerBiobank, er hospitalsansatte. Vi er uddannede læger, molekylærbiologer, sygeplejersker, bioanalytikere, biologer, sekretærer osv. Samarbejdet omfatter hele landet med centerfunktion på Aalborg Sygehus, Herlev Hospital, Næstved Sygehus, Odense Universitetshospital, Rigshospitalet, og Aarhus Universitetshospital. Sekretariatet for Dansk CancerBiobank er placeret på Patologiafdelingen, Herlev Hospital. Sekretariatet varetager overordnet administrativt arbejde samt har ansvar for opdatering af hjemmesiden.
Dansk CancerBiobank er finansieret af Danske Regioner samt af de hospitaler, hvor arbejdet udføres.

Klik på diagrammet for at se det i større udgave

Organisationsdiagram for Dansk CancerBiobank: Under Regionernes sundhedsdirektører leder den nationale styregruppe arbejdet. Den faglig følgegruppe beskriver arbejdsgangene for det konkrete arbejde, der udføres på de enkelte afdelinger.

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)