Sekretariat for Dansk CancerBiobank
Patologiafdelingen

Herlev Hospital
Herlev Ringvej 75
2730 Herlev
Telefon: 3868 9132 (kl. 10-12)
E-mail:

Forskning til gavn for fremtidens patienter

Patientinformation om opbevaring af prøver i Dansk CancerBiobank
- Samtykke Blod og Væv
- Samtykke Blod
- Patientinformation

I Dansk CancerBiobank opbevares blod- og vævsprøver fra danske patienter med en mulig kræftdiagnose. Materialet fra biobanken bliver anvendt til forskning indenfor kræftsygdomme. Dit blod og væv har stor betydning for forskernes arbejde med udvikling af ny diagnostik og behandling til gavn for fremtidens patienter.

Blodprøven til Dansk CancerBiobank tages samtidig med andre blodprøver. Vævsprøven tages fra det materiale, der fjernes ved operationen, men kun hvis der er noget til overs efter rutineundersøgelserne.

Vi registrerer og opbevarer prøverne ifølge Datatilsynets godkendelse. Vi behandler personlige oplysninger fuldt fortroligt. Når vi udleverer prøver fra biobanken til forskningsprojekter, skal hvert projekt først godkendes af Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet.

Det er frivilligt, om du vil deltage, og dit valg vil ikke på nogen måde påvirke din nuværende eller fremtidige behandling. Hvis du vælger at deltage og senere fortryder, kan du altid med øjeblikkelig virkning trække dit tilsagn tilbage, uden at du behøver at give en begrundelse.

Vi vil bede dig tage stilling til, om du tillader, at vi gemmer blod- og vævsprøver fra dig i Dansk CancerBiobank ved at udfylde og underskrive det medfølgende samtykke til opbevaring af blod og væv eller samtykke til opbevaring af blod.

Hvis du senere fortryder din tilladelse, beder vi dig sørge for, at din beslutning registreres i Vævsanvendelsesregisteret. Det kan du gøre ved at udfylde blanketten "Dit væv, dit valg", som du skal sende til Sundhedsstyrelsens Vævsanvendelsesregister.

Tak, fordi du tog dig tid til at læse denne information og tog stilling til spørgsmålet om biobanken.


Med venlig hilsen

Personalet i Dansk CancerBiobank

 
© Dansk Cancerbiobank, Patologiafdelingen| Herlev Hospital | Herlev Ringvej 75 | 2730 Herlev | 3868 9132 (kl. 10-12)